Implanty, Grupowa Praktyka Stomatologiczna

Implanty

Konsultacja

Konsultacja Implantologiczna – Jest to wizyta, na której ustalamy razem z pacjentem plan leczenia implantologicznego. Plan ten jest zawsze indywidualny dla danego pacjenta, dobrany do warunków panujących w jamie ustnej oraz wymogów i możliwości pacjenta.

Do konsultacji implantologicznej niezbędne jest badanie OPG (Panorama). Badanie to musi być aktualne.

Wskazania

Przypadek 1. - Brak pojedyńczego zęba

Rozwiązanie tradycyjne
Most porcelanowy - metoda wymaga oszlifowania dwóch sąsiadujących zębów, często zdrowych

Metoda Leczenia Implantologicznego
Wszczepiony implant idealnie imituje rodzaj utraconego zęba (nie szlifujemy zębów sąsiednich)

Przypadek 2. - Brak wielu zębów lub posiadanie protezy ruchomej mało funkcjonalnej, z której jesteśmy niezadowoleni.

Rozwiązanie tradycyjne
Most porcelanowy jak w przypadku 1 ze szlifowaniem zębów sąsiadujących.

Metoda Leczenia Implantologicznego
Wszczepione implanty i wykonana na nich odbudowa protetyczna. Odbudowa gwarantuje naturalnie wyglądające zęby (nie było potrzeby szlifowania zębów , a także nie ma problemu z ruchomością protezy czy nieestetycznymi klamrami)

Przypadek 3. - Brak wszystkich zębów w szczęce lub w żuchwie

Metoda tradycyjna
Wykonanie ruchomej protezy całkowitej (proteza mało stabilna, często powodująca duży dyskomfort funkcjonalny oraz psychiczny, pod protezą całkowitą następuje znaczny zanik kostny)

Leczenie implantologiczne całkowitego bezzębia
W przypadku całkowitego bezzębia istnieje wiele możliwości zaopatrzenia implantologicznego

 • Wszczepienie dwóch implantów w żuchwie pozwoli już wykonać protezę osadzaną na lokatorach, co zapewni Państwu solidne utrzymanie protezy.
 • Wszczepienie czterech implantów pozwoli wykonać protezę na belce. Zapewni to także stabilność protezy i mniejszy zanik kostny.
 • Wszczepienie większej ilości implantów – siedmiu czy ośmiu, pozwoli Państwu na wykonanie mostu porcelanowego i zapewni nie tylko funkcjonalność, ale i piękny, naturalny uśmiech.

Korzyści

Jakie są korzyści posiadania implantu?

Zachowanie anatomii – Po utracie zęba kość, w której tkwił ząb ulega zanikowi . Utrata kości może prowadzić do zmiany struktury kości twarzy. Implanty stomatologiczne zapobiegają zanikowi kości , a twarz zachowuje swój naturalny kształt.

Zachowanie zdrowych zębów - Implant stomatologiczny jako lepsza alternatywa koron i mostów nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich, zwłaszcza gdy te są zdrowe i piękne .Twoje zęby pozostaną nienaruszone jak to ma miejsce w przypadku stosowania tradycyjnych metod- koron i mostów.

Bliskie naturze – Implanty funkcjonują identycznie jak naturalne zęby, zwiększają pewność siebie i poprawiają jakość życia.

Rozwiązanie na całe życie - zazwyczaj implant służy przez całe życie.

Wpływ na zdrowie – Implanty wymuszają zdecydowanie lepszą higienę, co skutkuje lepszym zdrowiem całego organizmu.

Poprawa życia towarzyskiego – Po zakończonym leczeniu będziecie mogli Państwo cieszyć się uśmiechem i realizować się towarzysko.

Zabieg Chirurgiczny

Wszczepienie implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesne. Przez następnych kilka miesięcy implant zrasta się z kością ,tworząc z nią integralną część.

Ze względu na czas implantacji wyróżniamy trzy możliwości wykonania zabiegu:

 • Implantacja natychmiastowa
  • Usuwamy ząb zakwalifikowany do ekstrakcji i w to miejsce podczas tego samego zabiegu wszczepiamy implant.
 • Implantacja wczesna
  • Po okresie 8-12 tygodni od ekstrakcji wykonujemy implantacje.
 • Implantacja późna
  • Ma miejsce kiedy pacjent utracił zęby wiele lat wcześniej, często utracił również kość niezbędna do implantacji. Sytuacja taka w większości przypadków wymaga „regeneracji” utraconej kości.

Regeneracja
Ograniczeniem leczenia implantologicznego jest niewystarczająca ilość kości w wymiarze pionowym czy też poziomym szczęki lub żuchwy. W takich sytuacjach istnieje konieczność dodatkowego zabiegu chirurgicznego, który ma za zadanie odtworzyć brakującą kość. Niektóre z tych zabiegów mogą być wykonywane równocześnie z implantacją, inne natomiast muszą być wykonane wcześniej.

W naszej Praktyce wykonujemy wszystkie niezbędne zabiegi mające na celu odbudowę utraconej kości.

Lekarze operujący

KONSULTANT - lekarz operujący
Dr n. med. Spec Chirurgii Ogólnej i Szczękowo - Twarzowej Ekspert Ds. Implantologii
Dariusz Pituch

Lekarz prowadzący pacjentów Chirurgicznych i Implantologicznych - lekarz operujący
lek stom. implantolog PSI ICOI DGOI Sebastian Kunc

Lekarze współpracujący
Dr n. med. Ekspert Ds. Implantologii Maciej Marcinowski

Systemy Implantologiczne

Najczęściej pracujemy na Systemach Implantologicznych Tepered Screw Vent (TSV) oraz Swiss Plus. Są to implany firmy Zimmer Dental mieszczącej się w USA - jedna z czterech największych na świecie firm w dziedzinie implantologii.

Oferta Nasza jest jednak szersza i zawsze dostosowana do potrzeb i możliwosci pacjenta.
Zainteresowanych dodatkowymi informacjami o Implancie TSV czy Swiss Plus zapraszam na stronę www.koldental.com.pl