Implanty, Grupowa Praktyka Stomatologiczna

Nauka i Doskonalenia umiejętności ...Dr M.Mocek

2013-10-27

W czasie ostatnich dwóch miesięcy Dr M.Mocek ukończyła trzy doskonalące kursy medyczne :
1. Stomatologia Dziecięca
2 . Nagłe stany w praktyce lekarza dentysty
3. Nakłady ceramiczne i kompozytowe jako sposób odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych.

Szczególnie ciekawe było szkolenie z zakresu stomatologii dziecięcej prowadzone przez
dr med. dent. Tanię Roloff, która posiada specjalistyczną praktykę stomatologiczną pediatryczną, w której leczone są wyłącznie dzieci.
http://www.kinderzahnaerztin.com/praxisrundgang.html

Ciągłe doskonalenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji daje nam możliwość zapewniania Państwu leczenia zgodnego z bieżącą wiedzą medyczną