Implanty, Grupowa Praktyka Stomatologiczna

Doskonalenie umiejętności w 2014 r.

2014-07-14

W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy w następujących kursach:

Dr .Małgorzata Mocek

1.Wprowadzenie do ortodoncji dla lekarzy ogólnie praktykujących
2 Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej 2014 r.

Dr. Sebastian Kunc


1.Szkolenie i zdany egzamin w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta
2.Innowacyjne metody preparacji pod licówki ,korony i mosty. Uzupełnienia pełnoceramiczne i cyrkonowe.Zachowanie okluzji statycznej i dynamicznej
3 Szyny relaksacyjne -kurs praktyczny
4.Funkcjonalna okluzja od stawu skroniowo -żuchwowego do projektowania uśmiechu .